Test wiedzy z gry o tron

Question 1 of 3

Jaki ród ma w swoim herbie jelenia?

Baratheon

Redwyne

Arryn

Tyrell