Drupal 2019/2020

http://lorek.omega.pl/drupal/node/1214

27 I 2020 17
s290516
s288366
s292780
s297411
s297411
s267231
s281286
s281286
s300872
s289658

20 I 2020 17
s289658
s282058
s300872
s291106
s292780
s288366
s281286
s267231
s279823

http://www.wrun.cba.pl/room_reservations/02/03#

20 I 2020 12
s296874
s301395
s301353
s298784
s301432
s280896
s305542
s299211
s301563
s301948

Forum
Quiz

Webform
https://www.drupal.org/project/webform
https://drupal.stackexchange.com/questions/147104/webform-submitted-data...
https://www.drupal.org/project/webform_view

Exam
Form
Basket
Xmas
Lang
Views
Menus
Skins
Contexts
Users
Roles
Blocks
Regions
Fields
Access
Forum
Sheet
Quiz
Polls
Chat
Sum
Note
Tags
Remarks
Role Theme Switcher
Webforms

13 I 2020 12
s301395
s301353
s299211
s305542
s301563
s298784
s292058
s301432
s280896

13 I 2020 17
s290516
s288366
s291106
s282058
s267231
s296883
s281286
s279823

Run http://www.wrun.cba.pl/
Tag https://www.drupal.org/project/tagclouds
Event
Calendar https://www.drupal.org/project/calendar
Reservation http://lorek.omega.pl/drupal/node/701

7 I 2020 12
s266176
s305542
s292058
s298784
s299211
s301353
s280896
s296874
s301948
7 I 2020 17
s300872
s281286
s279823
s292780
s296883
s290516

Administration->Configuration->Development->Performance
https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/extend-maintenance.html
https://www.drupal.org/docs/user_guide/en/prevent-cache-clear.html

Structure->Context
http://www.math.uni.wroc.pl/program-erasmus-w-instytucie-matematycznym-u...

Database administration

https://www.drupal.org/project/dba

Youtube field

https://www.drupal.org/project/youtube

Countdown module

https://www.drupal.org/project/countdown_event

Postcard module

http://emilycingilli.com/content/send-e-card-module

Christmas theme

https://www.google.com/search?q=drupal+christmas+theme&tbm=isch&source=u...

Zaloguj się na lorek.omega.pl/drupal abym mógł zdalnie sprawdzić listę.

Lista 16 XII 2019 godz. 12
s301395
s292058
s280896
s301353
s298784
s266176

Lista 16 XII 2019 godz. 17
s282058
s291106
s000000
s292780
s288366
s267231
s289658
s279823
s300872
s290516

************************************************************************************

Dodaj moduł
https://www.drupal.org/project/protected_pages
włącz moduł oraz w konfiguracji dodaj przez zakładkę protected pages istniejącą stronę, która ma być chroniona hasłem oraz ustaw do niej hasło. Następnie w prawach do modułu (permissions) dodaj grupę użytkowników (np. anonymous users), którzy mają mieć dostęp do okienka z hasłem.

Dodaj słownik w ramach tagów. Structure->Taxonomy
Stwórz rodzaj zawartości. Structure->Content
Otaguj zawartość jak w przykładzie poniżej.
Dodaj kilka zawartości o danym rodzaju. Content.

Np. osoba zajmująca się meczami stworzyła słownik drużyna (składający się z drużyn grających w lidze) oraz zawodnik (składający się z zawodników grających w drużynach) oraz dokonała powiązań zawodników z drużynami przy pomocy odpowiednich relacji. Następnie otagowała mecze (content type) poprzez dodanie pola uczestnicy z odniesieniem do drużyn zezwalając na dwie spośród wszystkich (pole term reference).

Opisz co wykonałeś na zajęciach podczepiając pod menu s... w menu Intro. Podaj www.

Drupal Web: http://lorek.omega.pl/drupal/node/543

https://www.000webhost.com/blog/drupal-vs-wordpress